Marjan Sijperda

 • Marjan SijperdaWethouder
 • Vijfde locoburgemeester
 • Lid ELP

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581330

Portefeuille

 • Kunst en cultuur
 • Recreatie en toerisme
 • Dienstverlening, automatisering en informatisering
 • Wijken en dorpen / inwoner centraal
 • Coördinerend wethouder omgevingswet
 • Wijk- en dorpsvernieuwing
 • Onderwijs

Functies die voortvloeien uit de portefeuille

 • Provinciale commissie wonen / stedelijke vernieuwing
 • Cultuur (VFG)
 • Portefeuillehouderoverleg VHV / Wonen - regio

Nevenfuncties

 • Geen