Marjan Sijperda

 • Marjan SijperdaWethouder
 • Vijfde locoburgemeester
 • Lid ELP

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581330

Portefeuille

 • Kunst en cultuur
 • Dienstverlening, informatisering en automatisering (i.v.m. relatie met cyberveiligheid in
 • afstemming met de burgemeester)
 • Voorlichting en communicatie
 • Wijken en dorpen/inwoner centraal
 • Omgevingsvisie
 • Wijk- en dorpsvernieuwing
 • Locatiekeuze clustering bijzonder onderwijs (Samen Kansrijk)

Nevenwerkzaamheden

Geen