Cor Trompetter

  • Cor TrompetterWethouder
  • Tweede locoburgemeester
  • Lid PvdA

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581326

Portefeuille

  • Participatie, werk en inkomen/sociale werkvoorziening
  • Wonen
  • Sport
  • Sociaal domein/Carins (afstemming taakstelling sociaal domein met wethouder financiën)
  • Ruimtelijke ordening en Omgevingswet (exclusief veenweidegebied)

Nevenwerkzaamheden

  • Bestuurslid van de Stichting Digitalisering Twentse Kranten (onbetaald)
  • Redactielid van de Overijsselse Historische Bijdragen (onbetaald)