Cor Trompetter

 • Cor TrompetterWethouder
 • Tweede locoburgemeester
 • Lid PvdA

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581326

Portefeuille

 • Participatie, werk en inkomen, sociale werkvoorziening
 • Wonen
 • Sport
 • Sociaal Domein/Carins
 • Financiën 

Functies die voortvloeien uit de portefeuille

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur van de GR-SW Fryslân
 • Onderwijs, Jeugd en Sport (VFG)
 • Werk en Inkomen (VFG)
 • Sociaal Domein (VFG)
 • Innovatiepact Fryslân (IPF)
 • Provinciale commissie wonen/stedelijke vernieuwing
 • Regionaal portefeuillehoudersoverleg VHV/Wonen
 • Wenjen Oerlis Fryslân