Sipke Hoekstra

  • Mr. Ing.Wethouder Mr. Ing. Sipke Hoekstra
  • Wethouder
  • Vierde locoburgemeester
  • Lid VVD

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581326

Portefeuille

  • Financiën (afstemming taakstelling met wethouder sociaal domein; Ava Caparis en Carins)
  • Onderwijs (m.u.v. clustering bijzonder onderwijs (Samen Kansrijk))
  • Ruimtelijke ordening v.w.b. veenwoudengebied (inclusief biodiversiteit, ecologie, natuur en
  • landschap) en Oudega aan het water
  • Recreatie en toerisme

Nevenwerkzaamheden

  • Medewerker Innovatie bij het Wetterskip Fryslân (betaald)