Robert Bakker

 • Robert BakkerWethouder
 • Eerste locoburgemeester
 • Lid ELP

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581208

Portefeuille

 • Economische ontwikkeling, acquisitie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid
 • Fysieke leefomgeving
 • Verkeer en vervoer
 • Water en riolering
 • Samenwerking O3 (in samenwerking met wethouder Ter Keurs)
 • Grondzaken (in samenwerking met de burgemeester)
 • Ruimtelijke Ordening

Functies die voortvloeien uit de portefeuille

 • Marktcommissie
 • Straatnamencommissie
 • Dienst Landelijk Gebied - Herinrichting Alde Feanen
 • Vereniging Friese Gemeenten - Economische Zaken, Recreatie en Toerisme
 • Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten
 • OVVF (Openbaar Verkeer en Vervoer Fryslan)
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Overleg nationaal park Oude Venen
 • H&I
 • Ondernemersvereniging Drachten
 • IJsselmeertop
 • PBOW – Smallingerland
 • Stichting ondernemers centrum Drachten (SOCD)
 • Vicevoorzitter Frisian Ports
 • Vaarweg Drachten
 • Stichting Vliegveld Drachten
 • Platform EZ F4 gemeenten
 • Innovatie Pact Fryslan (IPF)
 • Bestuurlijk platform F4 Acquisitieconvenant
 • Stuurgroep Oostelijke Poort Friese Meren
 • Stuurgroep Breedband
 • Innovatiecluster Drachten (ICD)
 • Werkgroep retail