Maria le Roy

 • Wethouder
 • Eerste locoburgemeester

Maria Le Roy

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581330

Portefeuille

 • Duurzaamheid (ook circulaire economie en milieu)
 • Klimaatadaptatie
 • Omgevingswet (omgevingsvisie)
 • Verkeer en vervoer
 • Fysieke leefomgeving (incl. water en riolering)
 • Vergunningen,
 • Toezicht en Handhaving (Inclusief milieu).

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter st. Zorgboerderij Juutsom
 • Lid maatschappelijke adviesraad Woongoed