Jelmer Mulder

  • Jelmer MulderGemeentesecretaris/Algemeen directeur

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581208

Nevenwerkzaamheden

  • Commissaris Geon BV in Groningen (onbetaald)