Jelmer Mulder

  • Jelmer MulderGemeentesecretaris

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581208

Portefeuille

  • Geen

Nevenfuncties

  • Commissaris Geon BV te Groningen (onbezoldigd)