WOZ

Iedereen die op 1 januari eigenaar of gebruiker is van een woning of bedrijfspand, krijgt een WOZ-beschikking. Hierop staat de WOZ-waarde. WOZ betekent Waardering Onroerende Zaken.

Ieder jaar stel de gemeente de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente. Dat gebeurt met een taxatie. 

Taxatie

De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). We gaan uit van de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit noemen we de waardepeildatum.

Om de waarde te bepalen, gebruikt de WOZ-taxateur informatie: oppervlakte en verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s, panoramafoto’s, bouwtekeningen en andere bekende gegevens. Deze informatie staat in het taxatieverslag. Kijk ook op Waarderingskamer.nl 

Taxatieverslag

In het taxatieverslag staan 3 woningen die het meest lijken op uw huis. Referentiewoningen noemen we dat. Soms zijn er niet 3 precies dezelfde woningen verkocht. Dan kijken we naar andere type woningen of naar woningen in een andere buurt.

De waarde van uw woning wordt niet alleen bepaald door de woningen in het taxatieverslag. Alle beschikbare verkoopcijfers in Smallingerland worden erin meegenomen. Bekijk het taxatieverslag WOZ.

Inloggen inwoners

Inloggen bedrijven

Bezwaar

De taxateurs van de gemeente bepalen de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk. Vindt u dat de waarde te hoog is vastgesteld? We leggen graag uit hoe de WOZ-waarde is bepaald. Als u het niet eens bent met dit aanslagbiljet of de WOZ-beschikking, neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0512 581 234 (Team belastingen).

Wilt u na het contact met ons alsnog formeel bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaarschrift indienen. Dit kan gemakkelijk, digitaal en gratis. 

Wilt u kosteloos digitaal bezwaar maken klik dan op de onderstaande knop.

Kosteloos bezwaar maken

Dit moet u weten

 • Alleen de WOZ-waarde van uw huis nodig? Kijk dan op woz-waardeloket.nl
 • Lees de antwoorden op vragen als:
  • Wat gebeurt er met de WOZ-waarde van woningen in aanbouw
  • Hoe wordt de WOZ-waarde van nieuwbouwwoningen bepaald
  • Hoe gaat het als ik bezwaar maak via No-cure-no-pay
  • Ik heb mijn woning net gekocht. Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald
  • De WOZ-waarde wijkt af van gemiddelde percentages. Hoe kan dat
  • Ik heb bezwaar ingediend, wanneer krijg ik antwoord