Taxatieverslag, WOZ en aanslagen

Iedereen die op 1 januari eigenaar of gebruiker is van een woning, pand of stuk grond, ontvangt een WOZ-beschikking. Hierop staat de WOZ-waarde vermeld. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden. De gemeente stelt ieder jaar de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente vast. De hoogte van de WOZ-waarde van dit jaar kan verschillen met de waarde van vorig jaar. Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw bepaald. Dat gebeurt met een taxatie. 

Taxatie

De taxatie gaat uit van het bedrag dat een pand of een stuk grond bij verkoop zou hebben opgebracht op de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2021 is de waardepeildatum 1 januari 2020.

De taxatie wordt uitgevoerd door deskundige WOZ-taxateurs. Om de waarde te kunnen bepalen, gebruiken zij veel verschillende informatie: oppervlakte en verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s, panoramafoto’s, bouwtekeningen en andere bekende gegevens, zoals de inhoud, het bouwjaar en de aanwezigheid van bijgebouwen en eventuele veranderingen in de afgelopen periode. Deze informatie is terug te vinden in het taxatieverslag.

Meer informatie over de WOZ vindt u op de website van de Waarderingskamer of bekijk het filmpje hieronder
 

Taxatieverslag

Het taxatieverslag laat 3 woningen zien die het meest lijken op uw eigen woning of pand (referentiewoningen). Soms zijn er niet 3 exact dezelfde woningen in de directe omgeving verkocht. Dan wordt er gekeken naar vergelijkbare woningen van een ander type of in een andere buurt.

De waarde van uw woning is niet alleen gebaseerd op de woningen in het taxatieverslag. Alle beschikbare verkoopcijfers in Smallingerland worden erin meegenomen.

U kunt het taxatieverslag online bekijken. U heeft uw DigiD inlogcode nodig (voor inwoners) of e-Herkenning (voor bedrijven). Tevens kunt u als bedrijf ook inloggen met uw aanslagnummer en het invullen van het volledige aanslagbedrag. 


Inloggen inwoners

Inloggen bedrijven

Bezwaar

De taxateurs van de gemeente bepalen de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk. Vindt u dat de waarde te hoog is vastgesteld? We leggen graag uit hoe de WOZ-waarde is bepaald.
Als u het niet eens bent met dit aanslagbiljet of de WOZ-beschikking, neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op. Ook kunt u op de pagina van bezwaar maken kijken. Hier staan ook een aantal veelvoorkomende vragen uitgelegd. 

Wilt u na het contact met ons alsnog formeel bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaarschrift indienen. Dit kan gemakkelijk, digitaal en gratis. 

Gratis bezwaar maken

Ook kunt u via de mail bezwaar indienen. Download hiervoor het bezwaarschrift (pdf) en vul deze helemaal in. U kunt dit formulier vervolgens sturen naar gemeente@smallingerland.nl.