Hertelling levert geen verschil in zetels op

Maandagochtend 21 maart besloot het centraal stembureau van de gemeente tot een hertelling van de stemmen. De uitslag van de hertelling is door de burgemeester vastgesteld tijdens de openbare zitting van 19.00 uur. De zetelverdeling is niet veranderd door de nieuwe uitslag.

De zitting van 19.00 uur kunt u online terugkijken. De nieuwe processen-verbaal staan op de pagina Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022