Actuele (weg-) werkzaamheden gemeente Smallingerland

Regelmatig zijn we bezig met het verbeteren van de omgeving in de gemeente. 

Baggerwerkzaamheden wijk de Folgeren

Vanaf 7 december tot 1 februari a.s. kan er verkeershinder zijn langs de Noorderhogeweg, de Meer en de Wettewille in de wijk de Folgeren in Drachten. Hier worden de vijvers en sloten gebaggerd door aannemer Ippel Dredging. 

Werkzaamheden rotonde Stationsweg/De Meer

Maandag 30 november start aannemer Verkley, in opdracht van Liander, met het vervangen van oude leidingen vanaf rotonde Stationsweg/De Meer richting Het Noord tot en met nummer 40. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad deels afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de andere kant van de weg. De werkzaamheden duren ongeveer 8 weken, afhankelijk van het weer.

Wegwerkzaamheden versterken elektriciteitsnet

In de gemeente zijn er een aantal keren wegwerkzaamheden tot eind juni 2021 in verband met het versterken van het elektriciteitsnet van Liander. Hiervoor worden nieuwe middenspanningskabels aangelegd. Tijdens deze werkzaamheden blijft u elektriciteit houden. De werkzaamheden vinden plaats in de berm langs de wegen, binnen de bebouwde kom en in landbouwgronden. Op een aantal plekken is hierdoor de weg, het fiets- of voetpad of de parkeervlakken tijdelijk gestremd. Uw woning, bedrijf of landbouwgrond blijft altijd bereikbaar. Met borden maken we bekent wanneer dit gaat gebeuren. Ook krijgt u in de periode dat er bij u in de straat gewerkt gaat worden, deze brief. 

In januari werkt Verkley langs de A7 ter hoogte van afslag 29 Drachten-centrum vanuit richting Heerenveen. Ze leggen kabels aan voor het versterken van het electriciteitsnet. Op dit deel geldt een snelheidsbeperking. Er staan borden langs het traject gedurende deze werkzaamheden.