Actuele wegwerkzaamheden gemeente Smallingerland

Regelmatig zijn we bezig met het verbeteren van de omgeving in de gemeente. Hier vindt u de huidige werkzaamheden. 

Baggerwerkzaamheden wijk de Folgeren

Vanaf 7 december tot 1 februari a.s. kan er enige verkeershinder zijn langs de Noorderhogeweg, de Meer en de Wettewille in de wijk de Folgeren in Drachten. Hier worden de komende weken de vijvers en sloten gebaggerd door aannemer Ippel Dredging en kan er enige verkeersoverlast zijn van de afvoer van baggerspecie.

Rotonde Stationsweg/De Meer

Maandag 30 november start aannemer Verkley, in opdracht van Liander, met het vervangen van oude leidingen vanaf rotonde Stationsweg/De Meer richting Het Noord tot en met nummer 40. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietspad deels afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de andere kant van de weg. De werkzaamheden duren ongeveer 8 weken afhankelijk van het weer.

 

Wegwerkzaamheden door versterken elektriciteitsnet

In de gemeente zal tot eind juni 2021 een aantal keer wegwerkzaamheden zijn in verband met het versterken van het elektriciteitsnet van Liander. Hiervoor worden nieuwe middenspanningskabels aangelegd.  Tijdens deze werkzaamheden blijft u elektriciteit houden. De werkzaamheden vinden plaats in de berm langs de wegen, binnen de bebouwde kom en in landbouwgronden. Op een aantal plekken zal hierdoor de weg, het fiets- of voetpad of de parkeervlakken tijdelijk gestremd zijn. Uw woning, bedrijf of landbouwgrond blijft altijd bereikbaar. Met borden wordt bekendgemaakt wanneer dit gaat gebeuren. Ook krijgt u in de periode dat er bij u in de straat gewerkt gaat worden, deze brief.