Actuele (weg-) werkzaamheden gemeente Smallingerland

Rioleringswerkzaamheden Harddraversdijk

Vanaf 1 maart wordt gestart met werkzaamheden aan de Harddraversdijk vanaf kruising Tipelkamp t/m Harddraversdijk nummer 22 en 31. Hier wordt de bestaande rioleringsbuis vervangen en een apart regenwaterriool aangelegd voor het schone regenwater wat vanaf de daken en de weg komt. Hier kunnen later de regenwaterafvoeren van de woningen op aangesloten worden. De uitvoering van de werkzaamheden nemen in totaal ongeveer tien weken in beslag en zal in fases worden uitgevoerd. De aanwonenden worden voorafgaand aan de werkzaamheden door de aannemer op de hoogte gesteld middels een brief. Vanaf 1 maart wordt gestart met werkzaamheden aan de Harddraversdijk vanaf kruising Tipelkamp t/m Harddraversdijk nummer 22 en 31. Hier wordt de bestaande rioleringsbuis vervangen en een apart regenwaterriool aangelegd voor het schone regenwater wat vanaf de daken en de weg komt. Hier kunnen later de regenwaterafvoeren van de woningen op aangesloten worden. De uitvoering van de werkzaamheden nemen in totaal ongeveer tien weken in beslag en zal in fases worden uitgevoerd. De aanwonenden worden voorafgaand aan de werkzaamheden door de aannemer op de hoogte gesteld middels een brief. Mocht de planning bijgesteld moeten worden in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden, dan hoort u dat ook van de aannemer.

Diverse locaties: versterken elektriciteitsnet

In de gemeente zijn er een aantal keren wegwerkzaamheden tot eind juni 2021 in verband met het versterken van het elektriciteitsnet van Liander. Hiervoor worden nieuwe middenspanningskabels aangelegd. Tijdens deze werkzaamheden blijft u elektriciteit houden. De werkzaamheden vinden plaats in de berm langs de wegen, binnen de bebouwde kom en in landbouwgronden. Op een aantal plekken is hierdoor de weg, het fiets- of voetpad of de parkeervlakken tijdelijk gestremd. Uw woning, bedrijf of landbouwgrond blijft altijd bereikbaar. Met borden maken we bekent wanneer dit gaat gebeuren. Ook krijgt u in de periode dat er bij u in de straat gewerkt gaat worden, deze brief