Actuele (weg-) werkzaamheden gemeente Smallingerland

Werkzaamheden aanleg middenspanningskabels

Vanaf 19 april wordt gestart met werkzaamheden bij de Omloop ter hoogte van de KwikFit, vervolgens wordt tot week 22 doorgewerkt tot de kruising bij de Vogelzang-Noorderdwarsvaart. De middenspanningskabels worden aangelegd in open ontgraving en met gestuurde boringen. Bij een open ontgraving wordt een sleuf gegraven, de kabel gelegd en de sleuf weer gedicht. U houdt gewoon stroom en uw woning of bedrijf blijft bereikbaar. Er worden verkeersvoorzieningen getroffen maar alle wegen blijven toegankelijk. Overlast wordt beperkt tot een minimum maar kan niet worden voorkomen. 

Diverse locaties: versterken elektriciteitsnet

In de gemeente zijn er een aantal keren wegwerkzaamheden tot eind juni 2021 in verband met het versterken van het elektriciteitsnet van Liander. Hiervoor worden nieuwe middenspanningskabels aangelegd. Tijdens deze werkzaamheden blijft u elektriciteit houden. De werkzaamheden vinden plaats in de berm langs de wegen, binnen de bebouwde kom en in landbouwgronden. Op een aantal plekken is hierdoor de weg, het fiets- of voetpad of de parkeervlakken tijdelijk gestremd. Uw woning, bedrijf of landbouwgrond blijft altijd bereikbaar. Met borden maken we bekent wanneer dit gaat gebeuren. Ook krijgt u in de periode dat er bij u in de straat gewerkt gaat worden, deze brief

Lytswei-Houtigeheachsterwei

De provincie werkt tot en met 23 juli 2021 aan de kruising Lytswei-Houtigeheachsterwei. Verkeer kan hinder ondervinden.

De Kletten

In week 28, van 12 juli t/m 16 juli, wordt de Kletten ter hoogte van de ingang naar de wijk “de Peinder Mieden nummer 17 t/m 45 voor al het verkeer gestremd. Er zullen borden worden geplaatst om de omleidingen aan te geven.

Actuele gegevens

Voor de actuele gegevens van wegopbrekingen en -omleggingen kunt u altijd kijken op https://melvin.ndw.nu/public.