Zilveren erepenning voor Ietsje Hofstra

Op donderdag 16 juni is in het gemeentehuis in Drachten de zilveren erepenning uitgereikt aan Ietsje Hofstra - de Jager. Ze kreeg de erepenning van de gemeente Smallingerland als blijk van waardering voor haar langdurige inzet voor het Karmelklooster en daarmee voor de gemeente. Het gebeurt niet vaak dat de zilveren erepenning wordt uitgereikt in gemeente Smallingerland: de laatste keer was 22 jaar geleden, toen de Friese schrijver Rink van der Velde de erepenning kreeg.

Emotie

Een zichtbaar geëmotioneerde Hofstra nam de zilveren erepenning in ontvangst van burgemeester Jan Rijpstra. Ze hield een toespraak waarin ze vertelde over de geschiedenis van het klooster en hoe zij en haar man het klooster beheerden. Sinds 2015, het jaar waarin haar echtgenoot onverwacht overleed, had Hofstra - de Jager de zware taak om in haar eentje het klooster te beheren.

Karakteristieke historie

Hofstra wordt geëerd vanwege haar bevlogenheid en visie waarmee ze het klooster op zorgvuldige wijze beheerde, 28 jaar lang. Voortdurend werden delen van het gebouw gerestaureerd, maar altijd met respect voor de karakteristieke historie en soberheid. Zo werden de kapel en kloostergangen, het hart van het gebouw, intact gelaten, met alle aanwezige kenmerkende voorwerpen, meubels en afbeeldingen. Zo bleef de authenticiteit bewaard maar tegelijkertijd openden zij het gebouw naar de buitenwereld. Zo droeg het bij aan het culturele en historische profiel van Drachten en Fryslân. 

Klooster wordt zorgcentrum

Sinds 2021 heeft het klooster een nieuwe bestemming. Het werd een zorgcentrum voor kwetsbare mensen met dementie. Hofstra liet het klooster met een verdrietig hart gaan, maar zorgde er wel voor dat het een bestemming kreeg dat in de historie en geest van het gebouw past. De stichters van het Karmelklooster hadden de zorg voor kwetsbare mensen als oogpunt. Een zorgcentrum was daarom een logische keuze.