Zeven partijen slaan de handen ineen voor de toekomst van Drachten

Op vrijdagochtend 30 september 2022 ondertekenden zeven partijen de Alliantie van Drachten. Het zijn de gemeente Smallingerland, ROC Friese Poort, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, ziekenhuis Nij Smellinghe, Philips en het Innovatie Cluster Drachten. Deze partners zien kansen om de sterke punten van Drachten te versterken, zoals onderwijs, zorg en maakdustrie.

Universiteit van het Noorden

De sterkere verbinding tussen deze organisaties moet Drachten voor inwoners, bezoekers en bedrijven aantrekkelijker maken. Daar dragen de zeven partijen elk op hun eigen thema's bij aan een welvarend en aantrekkelijk Drachten. Een voorbeeld van de voordelen van de Alliantie is de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarom is onder meer de Rijksuniversiteit Groningen betrokken. Volgens Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de universiteit, liggen er kansen in Drachten: " We verkennen nu in gezamenlijkheid wat de mogelijkheden zijn." Maar dat hij wil dat de Universiteit ook buiten Groningen dingen voor elkaar krijgt, is duidelijk: "Hij is begonnen in Groningen, maar ik noem het altijd de Universiteit van het Noorden."

Lessen volgen bij het ziekenhuis

Ook de samenwerking tussen ziekenhuis Nij Smellinghe en ROC Friese Poort krijgt vorm op de onderwijslocatie op het ziekenhuisterrein. Daar krijgen studenten Zorg en Welzijn vanaf eind oktober les. Op die manier maken de studenten de praktijk in het ziekenhuis van dichtbij mee, en maakt dat het een leerzame omgeving.