Wethouders presenteren rapport aan gedeputeerde Fryslân

Wethouders Robin Hartogh Heys en Maria le Roy presenteerden op woensdag 6 juli 2022 op het provinciehuis in Leeuwarden het rapport 'Op weg naar de groenste circulaire haven van Noord-Nederland' aangeboden aan gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Dit was naar aanleiding van het besluit om de vaarweg door de Hegewarren niet door te laten gaan.

Teleurstelling

De gemeente Smallingerland is teleurgesteld over het besluit dat GS heeft genomen om de vaarweg door de Hegewarren niet door te laten gaan. De wethouders: 'Wij vinden het bijzonder en zijn ook zeer teleurgesteld dat bij de vaarweg niet wordt uitgegaan van de toekomst, maar dat alleen wordt gekeken naar de nut en noodzaak van de situatie van nu. Er is maar heel beperkt rekening gehouden met ontwikkelingen van de circulaire economie en de verwachte model shift (van vervoer over de weg naar vervoer over water). Deze en andere ontwikkelingen hebben wij verwoord in een ambitiedocument "Op weg naar de groenste haven van Noord-Nederland".

Bekijk de brief hier

Bekijk het ambitiedocument Brochure Groenste Haven hier