Wethouder neemt plan van aanpak verkeer in ontvangst

Op 27 oktober overhandigde Maarten Overmaat namens de werkgroep verkeer van de dorpsbelangen Oudega, Nijega en Opeinde een plan van aanpak verkeer aan wethouder Maria Le Roy.

Zij geven aan dat zij regelmatig klachten van bewoners ontvangen over te hard rijden en onveilige situaties. Daarom hebben zij een plan van aanpak gemaakt, en de drie dorpen gezamenlijk willen dat verkeersveiligheid hoog op de agenda komt om de verkeersveiligheid in de dorpen te verbeteren. Le Roy: 'Verkeersveiligheid is een onderwerp waarin we graag samen met de inwoners van de dorpen en wijken optrekken. We gaan eerst na in hoeverre het plan van aanpak aanknopingspunten biedt op de recent door het college vastgestelde risicoanalyse verkeersveiligheid.'