Wethouder Felix van Beek stapt op

Felix van Beek heeft vanavond in de raad van de gemeente Smallingerland zijn ontslag aangeboden: 'De gang van zaken in de raad van 21 december 2021 is mij niet in de koude kleren gaan zitten. Het onaangekondigd van de agenda halen van een zorgvuldig voorbereid en door de raad gewenst voorstel overviel mij. Het is goed geweest wat rust in te bouwen. De emotie is wat verder weg, maar wat gebeurd is, blijft voor mij overeind.'

'De verhouding tussen raad en wethouders is er één gebaseerd op vertrouwen. En op basis van respect. De handelwijze van de gemeenteraad voelt als een motie van wantrouwen. Hier gaat het niet om kritiek, hier gaat het om vertrouwen; de basis voor mijn functioneren. En dit lijkt een incident; maar voor mij is het kenmerkend voor de cultuur van deze raad.

Reactie B&W 

Burgemeester Jan Rijpstra en de overige wethouders betreuren het opstappen van Van Beek: ‘We hebben in de afgelopen anderhalf jaar veel tot stand kunnen brengen. We betreuren het dat één van ons aftreedt. Het doet zeer, maar we respecteren zijn besluit. En we begrijpen zijn persoonlijke afweging.’