Werkzaamheden Waterfront Oudega starten volgende week

Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer BV uit Scharnegoutum begint volgende week met de werkzaamheden aan het Waterfront in Oudega. Het water bij de haven wordt uitgebreid en de haven wordt volledig opgeknapt. De haven biedt straks alle voorzieningen die bij een moderne haven passen. De werkzaamheden aan het Waterfront duren ongeveer een jaar. Ze zijn onderdeel van het project Oudega aan het Water. De haven is vanaf april weer toegankelijk voor recreanten.

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier is blij dat de werkzaamheden beginnen. 'Ik verheug me erop om straks de opgeknapte haven en de uitbreiding van het water bij de haven te zien. Het zal een totaal ander beeld geven dan hoe het nu is. De gezamenlijke inspanningen van het dorp, gemeente, provincie en Wetterskip worden nu echt concreet!'.

Voordelen voor Smallingerland

Ook gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder en waterschapsbestuurder Jan van Weperen zijn in hun nopjes. ''Oudega aan het Water betekent voor Fryslân een versterking van het toeristisch-recreatieve aanbod. Fijn dat de schop nu eindelijk de grond in kan en dat de eerste resultaten dit jaar zichtbaar zullen worden''. Jan van Weperen vult aan: ‘In de aanloop zijn er veel plannen en verkenningen geweest. We kijken nu samen met onze partners uit naar de realisatie. De aanleg van het kleine meer bij de haven levert ons 1,5 hectare extra waterberging in de Friese boezem op. En meer waterberging betekent minder snel wateroverlast voor inwoners.’

Gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren

Het project Oudega aan het Water is onderdeel van de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM). Doel is om Drachten aan te sluiten op de Friese meren. Drachten wordt daarmee een poort naar de Friese meren. De gemeente Smallingerland werkt hiervoor samen met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project is opgedeeld in 2 fasen. Fase 1 gaat over het Waterfront, fase 2 gaat over de aanleg van het meer. Het meer van circa 50 hectare komt aan de zuidkant van het dorp. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden aan het meer in 2023.