Werkzaamheden Kletsterlaan in Drachten

De rijbaan van de Kletsterlaan krijgt een laag asfalt. De huidige betonrijbaan veroorzaakt verkeerslawaai waar omwonenden overlast van ervaren. Vorig jaar is daarom door het college besloten de rijbaan aan te pakken.

Planning werkzaamheden 

De werkzaamheden zijn van 5 t/m 16 oktober. Deze planning is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Verkeer wordt met borden omgeleid via de Noorderhogeweg, de Nijtap, de Folgeren en Het Noord. De aansluiting met de Frisia blijft open.

In week 41 (5 t/m 9 oktober) wordt gewerkt vanaf de oostkant. In week 42 (12 t/m 16 oktober) vanaf de westkant. De aansluiting met de Jade is van 5 t/m 9 oktober afgesloten. De aansluiting met de Saffier zal per dag voor korte momenten afgesloten zijn. De aannemer zal deze stremmingen tot een minimum beperken en zet o.a. verkeersregelaars in om dit te begeleiden. Het doorgaande verkeer wordt voor deze 2 weken omgeleid. Let op de omleidingsborden!