Werkzaamheden De Buorren Oudega vanaf 27 maart

Vanaf 27 maart 2023 is gestart met werkzaamheden aan De Buorren in Oudega, voor kindcentrum De Diamant. De werkzaamheden duren tot ongeveer half juli 2023. Van 26 mei t/m 5 juli zal de rijbaan van De Buorren afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.  Woningen blijven te voet toegankelijk.

Aanleggen riool en meer

Aannemer Knipscheer Infrastructuur b.v. gaat een vuilwaterriool en een apart regenwaterriool aanleggen. Ook krijgt het parkeerterrein bestrating en kantopsluitingen en zal de weg naar de school en de huisartsenprakktijk opnieuw worden ingericht. Daarnaast wordt de aansluiting met De Buorren worden heringericht, vanwege de verkeersveiligheid. Om de aanwezige voorzieningen bereikbaar te houden, komt er een tijdelijke ontsluiting met parkeerplekken op het voormalige schoolterrein.

Omwonenden zijn per brief op de hoogte gebracht van de werkzaamheden.