Werken aan de omgeving

Regelmatig zijn we bezig om de omgeving in de gemeente te verbeteren. Soms betekent dat ook wat voor u. Bijvoorbeeld wanneer u hier langsrijdt of wanneer u in de buurt van die werkzaamheden woont. Lees hier welke werkzaamheden (gaan) plaatsvinden.

Werkzaamheden passage Raadhuisplein/Zuiderbuurt Drachten

Maandag 16 september start de gemeente met het opknappen van de doorgang tussen het Raadhuisplein en de Zuiderbuurt. Het gaat om de passage tussen Spoelstra en Brownies en Downies in het centrum van Drachten.

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd door Hoekstra & Westra totaalbouw b.v. Aansluitend wordt de bestrating in de passage vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de passage afgesloten voor het publiek. Op de parkeerplaats van het Raadhuisplein gebruikt de aannemer enkele parkeervakken voor opslag. Deze vakken worden afgezet met bouwhekken.

We verwachten dat de werkzaamheden eind november afgerond zijn. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Lammert Bouwers op telefoonnummer: 0512-581234.

Baggerwerkzaamheden in de Wiken

De gemeente start in oktober met het baggeren van 4 watergangen in de Wiken. Er worden 4 overslaglocaties in de wijk gemaakt. Op deze locaties wordt de baggerspecie geladen op vrachtwagens en verder afgevoerd. Daardoor zijn er meer verkeersbewegingen in de wijk. Het project duurt maximaal 4 weken. Naar verwachting duren de werkzaamheden per overslaglocatie 1 week. Neem voor vragen contact op met Steven van der Gulik op telefoonnummer 06-50232711

Werkzaamheden Van Harixmaweg en Boppefjild Olterterp

Om de fietsoversteekplaatsen te verbeteren en veiliger te maken op de Van Harixmaweg en Boppefjild, worden de volgende werkzaamheden gedaan:
1.    Vernieuwen asfalt Boppefjild en weg inrichten als 60 kilometerweg. 
2.    Herinrichting Harixmaweg t.h.v. restaurant Het Witte Huis en aanbrengen opstapplaatsen bus
3.    Plaatsen van verkeersdrempels

De Van Harixmaweg en Boppefjild zijn afgesloten van 30 september t/m 25 oktober 2019. Neem voor vragen over de uitvoering contact op met de heer W. Sierksma (uitvoerder KWS): 06-50226209 of de heer Willemsen (gemeente Opsterland): 0512-386546

Aanleg waterberging Broekbos

Maandag 16 september starten gemeente Smallingerland en Wetterskip Fryslân met het creëren van extra waterberging bij de Slinge door middel van een broekbos. Een broekbos is een bos waar de vegetatie bepaald wordt door hoge waterstanden. 

Omwonenden kunnen misschien last hebben van de graafwerkzaamheden en extra verkeersbewegingen. De werkzaamheden zijn 1 oktober afgerond. Bij vragen kunt u contact opnemen met Andre Verhoef op telefoonnummer: 0521-324412. 

Provinciale weg N917, gedeelte Hegebrechsterleane afgesloten

De provincie werkt van 19 augustus tot en met 4 oktober 2019 aan de N917, gedeelte Hegebrechsterleane. Het gaat om het gedeelte kruising Opgong tot en met kruising Selmien East.

In deze periode zijn de kruispunten en het tussenliggend wegvak afgesloten voor alle verkeer. Het autoverkeer wordt omgeleid over de N381 en A7 en via Frieschepalen. Ook voor fiets- en landbouwverkeer zijn er omleidingen. Zie de gele borden voor de omleidingen. 

Het openbaar vervoer volgt tijdens de stremming een alternatieve route. Reizigers van het openbaar vervoer krijgen deze informatie in de bussen, bij de haltes en via de website van Arriva.