Wegafsluiting Alde Laweiswyk in Drachtstercompagnie

De gemeente sluit de weg per direct af ter hoogte van het bosperceel aan de Kromme Wyk, aan de kant van de Alde Laweiswei. Dit in verband met het risico op het omvallen van bomen door harde wind.

Schade door omvallende boom

Vorige week is schade ontstaan door een omvallende boom uit het bosperceel Kromme Wyk (perceel hoek De Feart - Alde Laweiswyk. Uit onze inspectie blijkt dat een aantal bomen dood zijn. Hierdoor kunnen wij de veiligheid niet garanderen. Daarom heeft de burgemeester besloten om dit wegvak aan de Alde Laweiswyk tijdelijk af te sluiten. 

Afsluiting in ieder geval tot en met 11 februari

Donderdag 3 februari start de aannemer met het kappen van de dode bomen. De gezonde bomen blijven staan. Als de aannemer het gebied veilig stelt, dan kan de weg ook weer open.