Week tegen kindermishandeling van 14 t/m 22 november

Kindermishandeling is een ingewikkeld probleem dat niet zomaar ophoudt. In de week van 14 tot 22 november is het de nationale Week tegen kindermishandeling. In deze week wordt landelijk aandacht gevraagd voor het tegengaan van kindermishandeling.

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Jaarlijks worden rond de 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling.

Vormen van kindermishandeling

Kindermishandeling heeft veel verschillende vormen. Het is niet alleen de fysieke of mentale mishandeling van kinderen, maar ook seksueel misbruik en verwaarlozing. Dit heeft grote gevolgen voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan depressies, angststoornissen, zelfbeschadiging of zelfs zelfmoord. Ook in het gedrag is dit terug te zien. Mishandelde kinderen hebben een vertekend beeld van relaties, bewegen onvoldoende en gebruiken sneller drugs.

Kindermishandeling herkennen

Een kind dat mishandeld wordt, gedraagt zich anders dan zijn of haar leeftijdsgenootjes. Een kind dat wordt mishandeld: 

  • Leeft in ‘een eigen wereldje’
  • Wil veel aandacht of is bang om alleen te zijn
  • Neemt geen vriendjes mee naar huis
  • Is bang voor bepaalde plekken of mensen
  • Wil niet aangeraakt worden
  • Kijkt weg bij oogcontact

Ook kan een kind er anders uitzien dan zijn of haar klasgenootjes. Denk aan gescheurde kleren, een bleek en vermoeid gezichtje, een grote toename of juist afname in het gewicht en vaak ziek zijn.

Wat u kunt doen

U kunt ook iets doen om ervoor te zorgen dat een eerste stap wordt gezet en de cirkel van geweld tegen kinderen wordt doorbroken. Maak u zich zorgen over een kind of situatie? Neem contact op met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800-2000 (24/7 bereikbaar). Is het kind direct in nood? Bel dan altijd met 112.