Waarschuwing: acquisitie gemeentegids

Gemeente Smallingerland heeft meldingen ontvangen van ondernemers dat zij worden benaderd door een partij die aangeeft namens de gemeente Smallingerland advertenties te verkopen voor de Gemeentegids. Let op: op dit moment vindt er geen acquisitie plaats voor een dergelijke uitgave! Wees daarom alert op telefoontjes of e-mails van partijen die zich met een dergelijke aanbod bij u melden.

Melding

Als gemeente maken wij altijd melding op onze website of in de Actief als wij een partij voor dergelijke activiteiten inschakelen.