Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing 2022 bekend

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2022 met de zetelverdeling is bekend. 

Voorlopige uitslag verkiezing 2022 met aantal stemmen

Voorlopige uitslag verkiezing 2022 met zetels