Voorbereidingen opvang vluchtelingen uit Oekraïne begonnen

Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. Een deel daarvan zal mogelijk naar Nederland komen. Op dit moment kijken de lidstaten van de Europese Unie naar de mogelijkheden om deze vluchtelingen op te vangen. Gemeente Smallingerland is bereid vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. We bereiden ons op dit moment voor op het moment dat die vraag komt. Wij sluiten ons aan bij de coördinatie vanuit de veiligheidsregio Fryslân.

Als hier meer informatie over beschikbaar is, dan laten we dat op onze website weten. Als u graag een bijdrage wil leveren, dan kunt u dat op dit moment het beste doen door bestaande hulporganisaties te steunen.

Geld storten op Giro 555

Via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

Inzetten voor noodopvanglocatie en opvang bieden

De inzet van vrijwilligers is hard nodig om vluchtelingen te helpen hun weg te vinden in Nederland. Meer informatie hierover vindt u op de website van Vluchtelingenwerk.

Opvang bieden

Op dit moment is de Legerplaats Harskamp al beschikbaar als opvanglocatie voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Heeft u contact met familie/ vrienden die vanuit Oekraïne naar Nederland onderweg zijn, dan kunnen zij hier voorlopig terecht. Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren? Denkt u dan om de volgende aandachtspunten:

  • Bedenk dat het nu nog niet duidelijk is hoe lang zij bij u verblijven. Een paar dagen is nog te overzien, maar wat als het om een paar weken of maanden gaat?
  • Deze mensen hebben nogal wat meegemaakt de afgelopen dagen en de kans is groot dat er sprake is van oorlogstrauma en andere psychische klachten. Dit heeft invloed op het gedrag. Dit heeft ook invloed op uw eigen gezin.
  • Hoewel de vluchtelingen vrij zijn om te werken in Nederland, zal er zeker de eerstkomende tijd nog geen sprake zijn van inkomen. Bedenk dat dit betekent dat u extra monden te voeden heeft.
  • Daarnaast betekent dit iets voor uw gezinssamenstelling en daarmee wellicht voor bepaalde inkomenscomponenten zoals uw eigen uitkering of toeslagen.
  • Vluchtelingen uit Oekraïne hebben vooralsnog alleen toegang tot ons zorgstelsel als zij vanuit Oekraïne verzekerd zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht u op de website van Vluchtelingenwerk of op de website van de Rijksoverheid.