Vogelgriep in Fryslân

Ook dit jaar is er vogelgriep in Fryslân geconstateerd. Inwoners van gemeente Smallingerland wordt aangeraden om gevonden dode en zieke vogels niet aan te raken en er melding van te maken bij het Friese Milieu-alarmnummer: 058 212 24 22.

Water- en hobbyvogels

Daarnaast wordt verzocht om gebieden met watervogels met rust te laten. Mocht u thuis dode hobbykippen of -vogels hebben, meld dat dan bij uw dierenarts.

Opruimen

Gemelde dode vogels worden niet altijd direct opgehaald. Dat kan komen doordat de vogels in natuur- of buitengebieden liggen. Het verstoren van de andere, nog levende vogels kan ervoor zorgen dat ze opvliegen en juist het virus verder verspreiden. Aan de andere kant kan de dode vogel een infectiebron zijn. Daarom maken terreinbeheerders telkens de afweging of een dode vogel opgeruimd wordt of niet.

Meer informatie over de vogelgriep is te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de website van de Rijksoverheid.