Verlenging tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers Fries Congrescentrum

Veiligheidsregio Fryslân heeft gemeente Smallingerland gevraagd om de crisisnoodopvanglocatie in het Fries Congrescentrum vooralsnog open te houden tot medio 2023. Helaas is de crisis in de asielketen nog niet voorbij. Het COA heeft laten weten dat er op 1 januari 2023 nog zeer zeker een tekort aan opvangplekken zal zijn. Het college van burgemeester en wethouders ziet het als een maatschappelijke taak om een bijdrage te blijven leveren aan deze humanitaire crisis.

Afgelopen woensdagavond 26 oktober spraken burgemeester Rijpstra en wethouder Van der Zwan met wijkraad De Trisken, wijkraad Himsterhout, dorpsbelang Boornbergum/ Kortehemmen, wijkwerkers van M.O.S. en de Veiligheidsregio Fryslân. Het was een goed overleg, waarbij duidelijk draagvlak was voor het voorgenomen besluit van het college om tot verlenging over te gaan.

De omwonenden worden voor het weekend met een brief geïnformeerd.

Crisisnoodopvang Drachten

In het Fries Congrescentrum worden maximaal 225 asielzoekers, veelal gezinnen, opgevangen. Met inzet van medewerkers van de gemeente Smallingerland, het COA en Veiligheidsregio Fryslân wordt getracht om de opvang zo humaan mogelijk in te vullen. Het college heeft aangegeven alleen met een verlenging akkoord te gaan wanneer deze samenstelling gelijk blijft. Dit is toegezegd door het COA.