Gemeente doet verkeersonderzoek op de Kaden

Deze week doen we verkeersonderzoek op de Kaden. Daarvoor zijn 4 camera's geplaatst. Gedurende een week bekijken we de verkeersbewegingen van auto's. Zo krijgen we inzicht in routes, doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer.

Verzoek autoluw maken van de Kaden 

We hebben verschillende verzoeken gekregen om dit deel van het centrum (Torenstraat-Kaden) autoluw te maken. Verschillende ondernemers in dit gebied hebben hierom gevraagd. Ook is hier tijdens een bijeenkomst over de aanpak van de kruising Kaden-De Drift over gesproken. Na de zomerperiode spreken we verder over een proef om de Kaden in bepaalde periodes (deels) af te sluiten. We bepalen dan ook wanneer. De resultaten van het verkeersonderzoek helpen ons hierbij.