Verhoogd risico op natuurbrand door droogte

In de regio Fryslân is het risiconiveau op een natuurbrand bijgesteld naar fase 2 - Extra Alert. Dat betekent dat het al langere tijd droog is in de natuur en de kans aanwezig is dat er een natuurbrand ontstaat.

Alert

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert op natuurbranden. Daarnaast wordt uw medewerking gevraagd om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Wees daarom voorzichtig met vuur. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker als er een harde wind staat.