Verhoging inkomensgrens energietoeslag

De gemeente heeft besloten de inkomensgrens voor de energietoeslag te verhogen. De inkomensgrens is nu 120% van de bijstandsnorm. Hierdoor komen meer huishoudens in aanmerking voor de toeslag.

De inkomensgrens was eerst 115% van de toepasselijke bijstandsnorm. Deze inkomensgrens geldt voor alle minimaregelingen van de gemeente Smallingerland. In maart 2022 heeft de Rijksoverheid een landelijke richtlijn voor de energietoeslag gedeeld. In de landelijke richtlijn wordt gesproken over de inkomensgrens van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. De gemeente heeft daarom besloten om de inkomensgrens voor de energietoeslag te verhogen.

Wat de verhoging van de inkomensgrens voor u betekent

Als u een aanvraag heeft ingediend en deze is afgewezen vanwege een te hoog inkomen, dan bekijken wij of u nu wel recht heeft op de toeslag. Als blijkt dat u recht heeft, dan ontvangt u hierover bericht van ons. We doen ons best alle aanvragen zo snel mogelijk opnieuw te bekijken.

Heeft u nog geen aanvraag ingediend en denkt u dat u nu wel in aanmerking komt voor de energietoeslag, dan kunt u een aanvraag indienen. Dit kan nog het hele jaar. U kunt digitaal een aanvraag indienen door hier te klikken. U kunt hierbij ook hulp krijgen van de Bibliotheek. U kunt langs gaan bij de Bibliotheek of contact opnemen via (0512) 512680.