Energietoeslag voor lagere inkomens verhoogd

De overheid heeft besloten de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen te verhogen van €800,- naar €1.300,-. Gemeenten kunnen de verhoging van €500,- uitbetalen aan inwoners die de energietoeslag al eerder hebben ontvangen.

Uitbetaling in september

De gemeente betaalt de verhoging van €500,- automatisch in september uit aan inwoners die eerder al €800,- hebben ontvangen.

Aanvraag energietoeslag indienen

Heeft u nog niet eerder energietoeslag aangevraagd en denkt u wel in aanmerking te komen? Dan kunt u een aanvraag indienen. Dit kan dan via de website, of u kunt contact met ons opnemen voor een aanvraagformulier.

Heeft u al eerder een aanvraag ingediend en werd deze afgewezen? Dan komt u ook nu niet in aanmerking.

Voorwaarden energietoeslag

Om energietoeslag te kunnen krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. U komt in aanmerking als:

  • uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. U vindt de bedragen in de budgetgids 2022.
  • u in de gemeente Smallingerland woont.
  • u in een zelfstandige ruimte woont.
  • u 21 jaar of ouder bent. Bent u tussen de 18 en 21 jaar? Dan komt u in aanmerking als wij hebben vastgesteld dat het voor u noodzakelijk is om zelfstandig te wonen. Tot 21 jaar zijn ouders wettelijk gezien verantwoordelijk.
  • niemand anders in uw huishouden de energietoeslag heeft gekregen.

Voor de rest van de voorwaarden en meer informatie gaat u naar deze pagina