Verbouwplannen? Houd rekening met vleermuizen

Vleermuizen en vogels gebruiken steeds vaker woningen als verblijfsplaats, en dat is goed nieuws voor de dierenliefhebbers onder ons. Helaas blijkt uit tellingen dat het niet goed gaat met sommige diersoorten. Om deze dieren te beschermen en hun voortbestaan te garanderen, roept Provincie Fryslân op om bij verbouwingen rekening te houden met vleermuizen, huismussen en/of gierzwaluwen.

Essentieel voor vleermuizen

Volgens de Provincie zijn onze huizen essentieel voor verschillende soorten vleermuizen, zoals de gewone dwergvleermuis en meervleermuis, om hun jongen groot te brengen en te overwinteren. Ook verblijven ze doorgaans van april tot en met oktober in huizen.

Opknappen en isoleren

Wanneer we onze huizen opknappen en beter isoleren, verdwijnen vaak juist die plekken waar de dieren zich thuis voelen. Naast het feit dat deze soorten wettelijk beschermd zijn, zijn ze ook nog eens heel nuttig. Vleermuizen vangen bijvoorbeeld duizenden muggen per nacht.

Vogels

Ook vogels zoals de huismus en gierzwaluw maken gebruik van woningen. Ze broeden onder de dakpannen en zijn vrijwel volledig afhankelijk van gebouwen. Alle vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen zijn in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat deze dieren niet gevangen of gedood mogen worden, en dat hun verblijfplaats niet beschadigd mag worden.

Contact met een ecoloog

Bewoners die plannen hebben om wijzigingen aan te brengen aan hun woning (bijvoorbeeld werkzaamheden aan het dak of het aanbrengen van spouwmuurisolatie) en het vermoeden hebben dat er bijzondere soorten leven, worden aangeraden om contact op te nemen met een ecoloog voor advies. Dat is omdat u te maken kunt krijgen met de Wet natuurbescherming. Provincie Fryslân is bereikbaar via Team Groene Regelgeving: wnb@fryslan.frl of bel 058 - 292 89 95.

Niets van te merken

In de meeste gevallen merkt u er niets van dat vleermuizen in uw woning verblijven. Het kan zijn dat u een paar kleine keuteltjes aantreft. In juli en augustus, als jonge dieren voor het eerst uitvliegen, kan een vleermuis verzeild raken in uw huis. Het diertje zal in paniek rondvliegen, op zoek naar een uitweg. Maak de ruimte donker en zet het raam naar buiten wagenwijd open. De vleermuis zal het huis snel verlaten.

Favoriete plekjes

Op de onderstaande plekken zitten vleermuizen en andere dieren graag:

  • Nokvorst: de opening onder de nokvorst kan de ingang zijn naar een nestplaats van de gierzwaluw.Ook vleermuizen maken hier graag gebruik van.
  • Boeiboord en betimmering: ruimtes achter boeiboorden, windveren en betimmering in de nok van een kopse gevel zijn ideaal voor vleermuizen.
  • Spouw: Via stootvoegen of andere spletenkruipen vleermuizen graag in de spouw. Bij sommige huistypes nestelt de huismus ook in de spouw.
  • Goot: de huiszwaluw maakt zijn nest graag onder de dakgoot.
  • Kozijn en vensterbank: in kieren tussen kozijn, vensterbank en muur kunnen vleermuizen gaan zitten.
  • Dakpannen: onder dakpannen kunnen nesten zitten van de huismus, spreeuw of gierzwaluw. Ook vleermuizen kunnen hier verblijven.
  • Dakoverstek: ruimtes tussen de dakoverstek en de muur worden door vleermuizen gebruikt als toegang tot de spouw. Onder de onderste rijen dakpannen zitten vaak nesten van de huismus. De huiszwaluw maakt zijn nest graag onder de dakoverstek.

Check de vleermuizenkaart

U kunt zien waar de vleermuis over het algemeen verblijft in Friesland. Dat kan met deze kaart.