Van afval naar grondstof

Op het ecostation aan de Boeg en De Hemmen in Drachten kun je als inwoner van gemeente Smallingerland het meeste afval gratis brengen. Veel afval is grondstof die we kunnen hergebruiken voor nieuwe producten. Voorbeelden hiervan zijn plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Maar ook elektrische apparaten, papier en glas. Belangrijk hiervoor is afval goed te scheiden, in de rolemmers thuis en als je afval brengt naar de ecostations.

Waarom is afval scheiden zo belangrijk?

Afval scheiden is goed voor het milieu: de materialen worden gerecycled en dat spaart nieuwe grondstoffen en energie. Afval wordt zo zelf een waardevolle grondstof. Restafval kunnen we niet hergebruiken, dit gaat de oven in. Als het afval niet goed is gescheiden, gaan er grondstoffen mee de oven in die hergebruikt hadden kunnen worden. Door goed te scheiden zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor betaalbaar houden van de afvalverwerking.

Hoeveel grondstoffen gaan de verbrandingsoven in?

Jaarlijks gaat in gemeente Smallingerland 5,2 miljoen kilo aan grondstoffen met het restafval de oven in. Van de 126 kilo per persoon, die gemiddeld per jaar aangeboden wordt in de grijze rolemmer, is slechts 33 kilo echt restafval. De resterende 93 kilo is grondstof die we kunnen hergebruiken. Het is mogelijk om ongeveer 1 miljoen euro te besparen als grondstoffen niet meer mee gaan met het restafval. Herbruikbare grondstoffen leveren geld op.

Samen beter afval scheiden

Brengt u weleens restafval naar het ecostation De Boeg? Dan kan het zijn dat we met u meekijken of er ook herbruikbare grondstoffen bij zitten. Dit doen we om het afval nog beter te scheiden. Misschien weet u niet precies welk afval waar hoort of bent u er niet bewust van. Dit is soms ook lastig te bepalen. Door er samen naar te kijken kunnen we de afvalverwerking nog beter en duurzamer maken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over waar uw afval thuishoort? Ga dan naar het onderwerp afval op onze website of naar mijnafvalwijzer.nl