Uitslag op partijniveau verkiezingen van 15 maart 2023

Voorlopige uitslag Provinciale Staten 2023

Voorlopige uitslag Provinciale Staten op partijniveau 2023
Lijstnummer Partij Aantal stemmen Percentage %
1 CDA 2643 9,58
2 Forum voor Democratie 1240 4,49
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2978 10,79
4 VVD 1832 6,64
5 FNP 1593 5,77
6 GROENLINKS 1800 6,52
7 ChristenUnie 2700 9,78
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 1440 5,22
9 SP (Socialistische Partij) 1244 4,51
10 D66 977 3,54
11 Partij voor de Dieren 807 2,92
12 50PLUS 252 0,91
13 JA21 632 2,29
14 Belang van Nederland (BVNL) 357 1,29
15 Provinciaal Belang Fryslân 853 3,09
16 AWP voor Water, Klimaat en Natuur 173 0,63
17 BBB 6075 22,01
       
  Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 27596 100,00
  Aantal blanco stemmen 76  
  Aantal geldige stemmen 27672 0,27
  Aantal ongeldige stemmen 55 0,20
  Aantal kiezers 27727  
  Aantal opgeroepen kiezers 44105  
  Opkomstpercentage   62,87%

 

Voorlopige uitslag Wetterskip Fryslân 2023

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezing op partijniveau 2023
Lijstnummer Partij Aantal stemmen
1 CDA 2.538
2 Water Natuurlijk 4315
3 Partij van de Arbeid (PvdA) 2900
4 FNP 2339
5 VVD 1559
6 Lagere Lasten Burger 861
7 Christen Unie 2958
8 Partij voor de Dieren  1234
9 Boer Burgerbeweging (BBB) 6215
10 Beland van Nederland (BVNL) 1124
11 AWP voor Water, Klimaat en Natuur  1068
     
  Totaal stemmen op kandidaten 27.111
  Ongeldige stembiljetten 57
  Blanco stembiljetten 246
  Totaal aantal uitgebrachte stemmen 27.357
  Aantal stemgerechtigden 45088
  Aantal uitgebrachte stemmen 26.214
  Opkomstpercentage 58,14%