2de ronde bijeenkomsten Kerntakenonderzoek

De gemeente Smallingerland nodigt haar inwoners opnieuw uit om mee te praten over de taken van de gemeentelijke organisatie. Dit doet zij in het kader van een kerntakenonderzoek. Tijdens deze eerste ronde bijeenkomsten, in maart, is gepraat over wat de belangrijke en minder belangrijke taken van een gemeente zijn. In de tweede ronde bijeenkomsten wordt ingegaan op wat mogelijk is binnen de kaders van de gemeentelijke organisatie. Hoe moet de gemeente invulling geven aan de belangrijkste taken? En hoe aan taken die juist als minder belangrijk zijn bestempeld? Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen.

  • 11 mei 18:00-19:30 uur – Openbare ruimte en wonen
  • 11 mei 20:00-21:30 uur – Economie, bestuur en duurzaamheid
  • 12 mei 18:00-19:30 uur – Sociaal domein
  • 12 mei 20:00-21:30 uur – Onderwijs, cultuur en sport

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen tijdens één of meerdere eerste sessies, geen nood. U kunt nog steeds meedenken en meepraten! Alle resultaten uit de eerste sessies worden in de 2de bijeenkomsten aan u voorgelegd, zodat u alsnog kunt meedenken.

Over het kerntakenonderzoek

De gemeente Smallingerland voert onderzoek uit naar de kerntaken van de gemeente. Dit zijn de taken die de gemeente zou moeten uitvoeren. De gemeente Smallingerland vindt het erg belangrijk om ook de ideeën en opvattingen van haar inwoners te horen. De opbrengsten uit de gesprekken met inwoners, maar ook uit gesprekken met: college, raad en medewerkers van de gemeente Smallingerland, worden meegenomen in een eindrapportage, welke later dit jaar aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.