Uitnodiging projectenpitch Iepen Mienskipsfûns 12 januari 2023

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf maandag 16 januari weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op donderdag 2 februari (17.00 uur). Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

Kom je ook jouw project pitchen?

De adviescommissie IMF Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers de mogelijkheid in gesprek te gaan met de leden van de adviescommissie Iepen Mienskipsfûns. Zo kunnen ze hun plannen nog meer versterken, voordat zij de subsidieaanvraag indienen. Meld je tijdig aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

  • Wanneer: Donderdag 12 januari van 19:00u tot 21:00u (inloop vanaf 18.30u)
  • Waar: MFC │ Sticht. ‘It Trefpunt’, Smidswei 13A, (9222 NA) Drachtstercompagnie

Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl.

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie: Iepen Mienskipsfûns – Streekwurk.