UPDATE: Zwemverbod Opeinde nog steeds van kracht

Na diverse meldingen van geelverkleuringen van haar en nagels, na het zwemmen in het water ter hoogte van Wijtze Brandsmaloane in Opeinde, heeft de gemeente Smallingerland in overleg met het Wetterskip Fryslân een zwemverbod ingesteld. Het Wetterskip Fryslân doet onderzoek naar de waterkwaliteit. Borden met 'verboden te zwemmen' worden geplaatst om het zwemverbod duidelijk te maken.

Let op: Ook bij de nieuwe zwemplas Peinder Mieden geldt een zwemverbod. Ook hier wordt de waterkwaliteit onderzocht,na meldingen van geelverkleuringen.

UPDATE 10-06-2021 16:30 uur: Woensdag liet Wetterskip Fryslân weten dat uit onderzoek blijkt dat er, op de onderzochte locaties, iets verhoogde concentraties ijzer(Fe) zijn waargenomen. Dit veroorzaakt mogelijk de geelverkleuring van nagels en haar. Waarschijnlijk gaat het hier om een natuurlijk proces. Op dit moment doet Wetterskip Fryslân nog nader onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het ijzeromzettingsproces. We wachten dit aanvullende onderzoek af. Na ontvangst van de aanvullende resultaten nemen we contact op met GGD Fryslân om te bepalen of de zwemverboden al dan niet kunnen worden opgeheven. De zwemverboden zijn dus nog steeds van kracht.