Terrasuitbreiding in Drachten verlengd

Op 30 september 2020 verloopt de termijn van tijdelijke uitbreiding van de terrassen. De coronamaatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand, zijn momenteel nog steeds van kracht. Na een onderzoek onder ondernemers en omwonenden heeft de gemeente Smallingerland dan ook besloten om de terrasuitbreiding voor horecaondernemers te verlengen tot en met maart 2021. 

Door de coronamaatregelen moesten onder andere horecaondernemers lange tijd gesloten zijn. Per 1 juni 2020 mochten de terrassen weer beperkt open onder strikte voorwaarden. De gemeente wil de horecaondernemers in deze moeilijke tijd ondersteunen door hen tegemoet te komen en de terrasuitbreiding te verlengen. 

Bij het uitbreiden van het terras is het van belang dat de RIVM maatregelen nog steeds streng nageleefd worden en dat de ondernemers zich nog steeds houden aan de uitgangspunten die samen met de gemeente zijn opgesteld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid, de noodzakelijke toegang voor calamiteitendiensten en het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor anderen. De gemeente heeft de ondernemers gevraagd extra aandacht te hebben voor de toegankelijkheid van mindervaliden. Zij moeten ook gebruik kunnen maken van het terras en moeten makkelijk kunnen passeren.