Start werkzaamheden Langewyk en Lauta 27 maart 2023

Op maandag 27 maart 2023 wordt gestart met werkzaamheden aan de openbare ruimte rondom de nieuw gebouwde basisschool De Parel in Drachten. Het gaat om de straten Langewyk, Lauta en Bûtewacht. Voor de werkzaamheden aan de Langewyk en Lauta wordt de rijbaan gestremd: het verkeer wordt omgeleid. 

Overzicht werkzaamheden

Hieronder vindt u een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden.

Op de Langewyk, tussen de Lauta en de Middelwyk:

  • Aanbrengen tekst "schoolzone" in bestrating bestaande taluds
  • Aanleg "tút en derút" strook aan de schoolzijde
  • Herstraten rijbaan

Op de Lauta, tussen de Stania en de Langewyk: 

  • Aanleg parkeervakken noordzijde haaks op rijbaan
  • Herstraten rijbaan
  • Verbreden parallelweg met 2 tegels

Op de Bûtewacht:

  • Aanleg tegelpad over huidige P-vak naar schoolplein ter hoogte van huisnummer 1
  • Aanleg vijf extra parkeervakken ter hoogte van achterkant huisnummer 10 en 12

Aannemer Thomassen Akkrum BV voert de werkzaamheden uit in opdracht van gemeente Smallingerland. Als alles volgens planning verloopt, zullen de meeste werkzaamheden rond eind april afgerond zijn.

Vuilcontainer

Het kan zijn dat u door de werkzaamheden uw vuilcontainer niet meer op de gebruikelijke plek kunt aanbieden op de ophaaldag. Met de gemeentelijk afvalinzameling is afgesproken dat u de vuilcontainer dan aan de overkant (de noordkant) van de rijbaan kunt neerzetten.