Stap vooruit met nieuwbouw van Speciaal (Basis) Onderwijs

Binnenkort start het bouwrijp maken van de locatie voor de nieuwbouw van het Speciaal (Basis) Onderwijs, aan de Noorderhogeweg in Drachten. Afgelopen vrijdag 30 september onthulden wethouder Pieter van der Zwan en Yvonne Beishuizen (College van Bestuur RENN4) op feestelijke wijze het bouwbord.

Extra ondersteuningsbehoefte

Al ruim tien jaar is er gewerkt aan een expertisecentrum in het Noorden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Onder de werktitel Samen Kansrijk! werken vijf scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen en delen ze hun expertises. Gemeente Smallingerland maakt dit project mogelijk.

Vijf scholen

Op de nieuwe locatie komen de scholen SBO De Sjalom, It Heechhof, SO Kleurryk, Kentalis de Skelp en de Saffier. Het gebouw wordt zo gebouwd dat het aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Zo is het open en toegankelijk met veel daglicht en wordt er gebruik gemaakt van zachte materialen en kleuren.

Het ontwerp van het schoolgebouw doet DP6 Architectuurstudio in Delft. Het voorlopige ontwerp is vastgesteld door de gemeente en het definitieve ontwerp volgt binnenkort. Het ontwerp voor het openbaar gebied rondom de school wordt dit jaar afgerond.