Smallingerland verbiedt lachgas

Vanaf 27 oktober 2021 is het verboden op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, als dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren. Of als het gebruik het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloedt of anderszins hinder veroorzaakt. Ook mag een burger geen lachgas bij zich hebben als deze overlast veroorzaakt door het lachgas.

Dit is besloten door de gemeenteraad in haar vergadering van 12 oktober. Handhaving is naast preventieve maatregelen een goede aanvulling om het gebruik van lachgas tegen te gaan. 

Kijk voor de volledige tekst van de aangepaste APV op overheid.nl.