Smallingerland ondersteunt bij inzetbaarheid werk

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet zorgt ervoor dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Gemeente Smallingerland zet daar met hulp van het Europees Sociaal Fonds (ESF) op in.

Middelen van ESF

Mensen kunnen met hulp van ESF-middelen begeleid worden bij het vinden van de juiste opleiding of baan. Daarnaast heeft het ESF aandacht voor mensen die meer moeite hebben met het vinden van een baan.

Succesvolle voorbeelden

Voorbeelden van activiteiten die dankzij ESF-middelen kunnen worden uitgevoerd:

  • Het creëren van werkervaringsplaatsen.
  • Het inzetten van re-integratietrajecten.
  • Het aanbieden van scholing.
  • het inzetten van plaatsing ondersteunende instrumenten zoals loonkostensubsidie en het begeleiden van arbeidsbelemmerden naar werk.

Logo Europees Sociaal Fonds