Ronde Tafel op 24 januari over o.a. zwembad De Welle

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk door anderen informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit, maar mensen kunnen zich ook zelf aanmelden.

Ronde Tafel over De Welle

Op de agenda van de Ronde Tafel staat het voorstel van burgemeester en wethouders om te starten met de bouw van een nieuw zwembad aan de Sportlaan. Om dit mogelijk te maken wordt nu aan de gemeenteraad gevraagd om een gewijzigd investeringsbudget beschikbaar te stellen. De gemeenteraad laat zich ook hierbij graag informeren door inwoners en organisaties. Dit alles vindt plaats in de Ronde Tafel op dinsdag 24 januari 2023 vanaf 19.00 uur.

Aanmelden voor deelname

Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Aanmelden kan tot dinsdag 24 januari, bij voorkeur vóór 12.00 uur via griffie@smallingerland.nl. Wilt u meer weten over De Ronde Tafel kijk dan eens op de gemeentelijke site. Bellen kan ook: tel. 0512-581234.

De Ronde Tafel online volgen

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad volgen via Notubiz. Hier vindt u ook de agenda en de vergaderstukken.