Ronde Tafel en Het Plein op 14 november

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk door anderen informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit, maar mensen kunnen zich ook zelf aanmelden.

Agenda Ronde Tafel

Op de agenda van de Ronde Tafel van dinsdag 14 november 2023 staan de volgende punten

  • Erfgoedverordening gemeente Smallingerland 2023
  • Wijziging Algemene Plaatselijke verordening
  • Bestemmingsplan en MER Oudega – Nije Aldegeaster Sânning

Let op: dit is een voorlopige agenda, de definitieve agenda van de vergaderavond van 14 november staat volgende week in de Actief. De agenda's en bijbehorende stukken kunt u vanaf a.s. vrijdagmiddag al op deze pagina vinden. 

Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Aanmelden kan tot dinsdag 14 november a.s., liefst voor 12.00 uur via griffie@smallingerland.nl. Bellen kan ook: tel. 0512-581234.

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis

Tijdens de pauze van vergaderavonden is Het Plein, waar u op een informele manier onderwerpen aan kan kaarten bij raadsleden. Het Plein start aansluitend aan de Ronde Tafel en duurt een half uur. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadvergadering via griffie@smallingerland.nl. Vermeld hierbij het onderwerp.