Risico op natuurbrand door droogte, fase 1

In de regio Fryslân geldt voor risico op natuurbranden op dit moment fase 1: regulier risico

Regulier risico

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans op natuurbrand wordt daardoor groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

Meer informatie over actuele situatie

Kijk voor actuele informatie op natuurbrandrisico.nl.