Rink van der Veldeprijs 2024 uitgereikt aan Gerard de Jong

Zaterdag 22 juni 2024 is de Rink van der Veldeprijs uitgereikt aan schrijver Gerard Marcel de Jong. Hij ontving de prijs van wethouder Maria le Roy in Restaurant It Polderhûs in De Veenhoop. 

Roman in Bildtse streektaal

Gerard Marcel de Jong kreeg de prijs voor zijn boek Blau fan dagen, griis fan ônrust. Het is zijn romandebuut en ook de eerste roman in de Bildtse streektaal. Het boek is volgens de jury, bestaande uit Ans Wallinga, Ammerins Moss-de Boer en Douwe de Bildt, ‘een beklemmend en louterend boek dat de lezer laat nadenken over identiteit, de plaats waar je bent opgegroeid en het dilemma van blijven of loslaten en weggaan.’

Tweejaarlijkse prijs

De Rink van der Veldeprijs is een tweejaarlijkse prijs van de gemeente Smallingerland en de Stichting FLMD. De prijs (een beeld en een geldprijs) wordt uitgereikt aan het beste boek in het Fries of in één van de streektalen van Friesland. Het beeld is gemaakt door Anne Woudwijk. De dochter van Rink van der Velde heeft de geldprijs van € 2000,- uitgereikt. Het was de elfde keer dat de Rink van der Veldeprijs naar een schrijver ging.
 

Rink van der Velde prijs 2024