Resultaten enquête nieuwe woonvormen

Aantrekkelijke en gevarieerde nieuwbouw. Daar streeft de gemeente Smallingerland naar. Met de ontwikkeling van de wijk Vrijburgh fase 3 in Drachten wil de gemeente ruimte bieden aan nieuwe woonvormen. Om te peilen of hier behoefte aan is, is eerder een enquête uitgezet op deze website. Zo'n 350 mensen vulden de enquête volledig in. De uitkomst: er is inderdaad behoefte aan nieuwe woonvormen.

Download rapport enquête-uitslagen nieuwe woonvormen

Wens om duurzamer en gemeenschappelijke te leven

Uit de enquête over nieuwe woonvormen blijkt dat er belangstelling is voor tiny houses. Dat laat 31% van de ondervraagden weten. De reden is dat zij duurzamer willen leven met een kleinere ecologische footprint. Ruim 30% van de ondervraagden geeft aan in een Knarrenhof of andere collectieve woonvorm voor een specifieke doelgroep te willen wonen. Ook is er behoefte aan zelfbouw, woongroepen, modulair bouwen en kangoeroewoningen of meergeneratiewoningen.

Verkenning naar mogelijkheden nieuwe woonvormen

De gemeente gaat de komende periode verkennen welke nieuwe woonvormen een plek kunnen krijgen in Vrijburgh fase 3. De verwachting is dat na de zomer gestart wordt met de werving van geïnteresseerden en initiatiefgroepen voor dergelijke projecten.

Interesse in nieuwe woonvormen Vrijburgh 3

Als u ook geinteresseerd bent in nieuwe woonvormen in wijk Vrijburgh 3, mail dan naar gemeente@smallingerland.nl met als onderwerp 'Belangstelling nieuwe woonvormen in Vrijburgh 3'