Regionale toeristische ontwikkelstrategie opgesteld

Gemeente Smallingerland stelde samen met de gemeenten Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf een regionale toeristische ontwikkelstrategie op voor de regio Zuidoost Friesland. Dit is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland. In de ontwikkelstrategie staat hoe we aantrekkingskracht van de regio op de bezoekers in balans brengen met de belangen van het gebied en de inwoners.

Toerisme zorgt voor welvaart

Steeds meer toeristen weten Zuidoost Friesland, ook bekend als Het Andere Friesland, te vinden. Recreatie en toerisme zijn dan ook belangrijke sectoren in de regio. Onze dorpen en natuur vormen een geliefde vakantiebestemming, wandelomgeving en sportlocatie. Dit biedt werkgelegenheid en kansen voor ondernemers en zorgt ook voor draagvlak onder de voorzieningen. Op die manier zorgt het voor bredere welvaart.

Ruimte voor groei op slimme wijze

Er is ruimte voor groei, maar dat moet wel op een slimme manier gebeuren. Wethouder Marian Jager van gemeente Ooststellingwerf: We juichen het toe dat steeds meer toeristen onze mooie regio weten te vinden. Maar we vinden het juist daarom belangrijk dat ons gebied, onze natuur en onze inwoners deze belangstelling ook kunnen verwerken. Aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme en die balans gaan we de komende jaren werken.

Zichtbare en leefbare regio

In de toeristische ontwikkelstrategie staat hoe de gemeenten gaan zorgen voor groei en balans. We willen van een relatief onontdekte regio naar een bestemming die zichtbaar en beleefbaar is voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Waar zij volop genieten van een aantrekkelijke, vitale leefomgeving en een vestigingsklimaat, voegt wethouder Jager toe. De ontwikkelstrategie geeft koers voor de komende jaren en ruimte voor gemeentelijke invulling.

Doelen

Met de ontwikkelstrategie gaan we:

  • samen met de sector investeren in de ontwikkeling van het toeristisch product;
  • marketing en promotie van ons gebied verstevigen;
  • bezoekersstromen sturen, zodat de natuur behouden blijft en het toerisme positief bijdraagt aan slimme groei en brede welvaart.

Regiodeal Zuidoost-Friesland

De regionale toeristische ontwikkelstrategie is een deelproject van de Regio Deal Zuidoost Friesland. Dit is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk. Voor het onderdeel Recreatie en Toerisme van de Regiodeal ontvangt de regio een Rijksbijdrage van € 1 miljoen. Lees meer over de Regiodeal op regiodealzuidoostfriesland.nl.