Regio Deal Zuidoost Friesland met 25 projecten in uitvoering

Smallingerland is onderdeel van de Regio Deal. De uitvoering van de Regio Deal Zuidoost Friesland komt goed op stoom. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die vandaag is verstuurd aan het Rijk. De uitvoering van de 25 projecten voor vitale kernen en veerkrachtig landschap door de regiopartners is gestart. Dat gebeurt zoals afgesproken: door de mienskip bij projecten te betrekken. Ook heeft het Fries Sociaal Planbureau de eerste brede welvaartsmonitor voor de regio uitgebracht. 

In de zomer van 2020 is een Regio Deal gesloten tussen het Rijk en door de regio: de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De eerste voortgangsrapportage over 2020 is vandaag verstuurd naar het Rijk. 

"Onze regiodeal is vertaald in 25 projecten die allemaal als doel hebben de leefbaarheid te verbeteren en het landschap van Zuidoost Friesland aantrekkelijker te maken. We zijn blij te zien dat alle 25 projecten door de regionale partners in dit eerste jaar zijn opgestart. Er komen steeds meer zichtbare resultaten", aldus Ellen van Selm, voorzitter van het regiobestuur en burgemeester gemeente Opsterland.