Regenboogzebrapad in centrum Drachten officieel in gebruik

Vrijdag 29 april is het regenboogzebrapad in het centrum van Drachten officieel in gebruik genomen. Als regenbooggemeente geeft Smallingerland daarmee op symbolische wijze uiting aan de inzet voor een inclusieve samenleving. Het regenboogzebrapad is gekomen na een motie van GroenLinks en andere partijen om van gemeente Smallingerland een regenbooggemeente te maken.

Definitie regenbooggemeente

Een regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid maakt voor de acceptatie van LHBTIQ+-er (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en alle andere variaties die niet heteroseksueel en/of cisgender zijn en/of geslachtskenmerken hebben die binnen de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen).

LHBTIQ+ beleid

Uitgaande van het landelijke gemiddelde behoort 4 tot 7 procent van de inwoners tot een of meer van deze groepen. Voor Smallingerland met ruim 56.000 inwoners betekent dat tussen de 2.240 en 3.920 inwoners. Een deel van hen is kwetsbaar en staat bloot aan discriminatie, onveiligheid en/of heeft gezondheidsklachten. Het is wettelijk verplicht om discriminatie, uitsluiting en onwenselijk gedrag tegen te gaan. Dat geldt niet alleen voor de genoemde doelgroep maar voor alle inwoners.

Visie Sociale Koers

Gemeente Smallingerland wil zich inzetten voor een krachtig en inclusieve samenleving voor álle inwoners. Een samenleving waarin iedereen er toe doe en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Dit wordt verwoord in een aantal ambities die in de Visie Sociale Koers in 2021 is vastgesteld: erbij horen en goed voelen.

Het regenboogzebrapad vlakbij de Bibliotheek is vanochtend officieel in gebruik genomen.

Foto: Harry Blokzijl