Raadsvergadering over Kadernota 2024 op 18 juli

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 18 juli vanaf 14.00 uur in het gemeentehuis van Drachten over de Kadernota. 

De Kadernota

Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld? Daar geeft de Kadernota een antwoord op. In de Kadernota stelt de gemeenteraad de plannen vast voor 2024 en het geld dat de gemeenteraad hiervoor beschikbaar wil stellen. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere investeringen in het centrum, versteviging van de publieke handhaving, jongerenwerk en het verduurzamen van onze gemeente.

Raadsvergadering over de Kadernota

De gemeenteraad debatteert op 18 juli over de Kadernota. Uiteindelijk worden de plannen uit de Kadernota uitgewerkt in de begroting 2024, die in november wordt besproken.

Agenda gecombineerde vergadering Het Debat/Het Besluit – locatie: Raadzaal

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Kadernota 2024
  4. Sluiting

De vergaderingen zijn live te volgen via deze pagina.