Raadsvergadering op dinsdag 9 mei vanaf 19.00 uur

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 9 mei vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 9 mei a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR Marrekrite 
 4. Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 FUMO
 5. Sluiting

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis 

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 FUMO
 4. Beeldkwaliteit richtlijnen horecavoorziening Parkhaven
 5. Initiatiefvoorstel Parken
 6. Rapport rekenkamercommissie 'Participatie en Omgevingswet'
 7. Participatiebeleid Omgevingswet
 8. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukkenBegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 FUMO
 6. Beeldkwaliteit richtlijnen horecavoorziening Parkhaven
 7. Initiatiefvoorstel Parken
 8. Rapport rekenkamercommissie 'Participatie en Omgevingswet'
 9. Participatiebeleid Omgevingswet
 10. Sluiting

De vergadering is live te volgen via deze pagina of via Smelne FM.